Değerli Meslektaşlarım,

Academy of Lymphatic Studies (ACOLS) KBF Lenfödem Sertifikasyon programları sonrasında katılımcılarımızdan aldığımız geri bildirimler sonucunda farklı formatta ACOLS Lenfödem Sertifikasyon Programları düzenlenmesine karar verilmiştir. Bu amaçla, bugüne kadar düzenlediğimiz 9 gün (135 saat) kesintisiz programlarımızın yanı sıra 3 gün+3 gün+3 gün (135 saat) şeklinde bölünmüş ACOLS Lenfödem sertifikasyon programları düzenlenecektir. Bölünmüş program özellikle iş yerlerinden izin almada sorun yaşayan meslektaşlarımız için planlanmıştır. Her iki ACOLS programımızın içerik ve sertifikasyon özellikleri birebir aynıdır.

Kasım 2019’da düzenlenecek olan 13. ACOLS Lenfödem Sertifikasyon programımız hakkında detaylı bilgiye http://acolsturkiye.com/anasayfa/guncel-egitim-duyurulari adresinden ulaşabilirsiniz.


Saygılarımla
Nilüfer Kablan
NEDEN ACOLS?

Lenfatik hastalıklar üzerine farkındalık ülkemizde son dönemlerde oluşmaya başlamıştır. Özellikle fizyoterapistlerin bu konuya eğilmesi ile birlikte zamanla lenfatik hastalıklara yönelik tedavi uygulamaları hekimlerinde ilgi alanına girmeye başlamış bu alana yönelik hem konservatif hem de cerrahi tedavi yöntemleri gündeme gelmeye başlamıştır. Kitle iletişim araçlarının ve sosyal paylaşım sitelerinin etkin bir şekilde kullanılmasıyla bu hastalıktan muzdarip olan hastaların birbirleri ile iletişime geçmesi ve en doğru tedavi arayışı içine girmeleri sonucunda lenfatik hastalıklara yönelik farkındalık daha da üst seviyeye çıkmıştır. Tüm bunların sonucunda tedaviyi en doğru şekilde yapacak sertifikalı lenfödem fizyoterapisti yetiştirme gerekliliği doğmuştur.

Dünya’nın hiçbir ülkesinde lenfödem tedavisine yönelik eğitim üniversitelerde verilmemektedir. Üniversite eğitimini takiben sertifikasyon kursları ilgililerine sunulmaktadır. Dünya’da bu konuda eğitim veren okulların sayısı oldukça azdır.

ACOLS lenfödem tedavisine yönelik sertifikasyon eğitimleri düzenleyen ve sertifikası uluslararası geçerliliğe sahip okulların en önde gelenlerinden biridir. Fakat ACOLS’un asıl ayırt edici özelliği eğitim sistemini sunuş şeklidir.

Gelişen ve yoğunlaşan sistemin içinde insanların mevcut yaşam koşullarını yerine getirebilmeleri için doğru zaman yönetimi yapma gerekliliği doğmuştur. Bu nedenle eğitimlerin internet üzerinden verilmesi gündeme gelmiş ve online eğitim sistemi popülaritesi her geçen gün daha çok artan bir eğitim sistemi olarak Dünya’da hızla yayılmaya başlamıştır.

Joachim Zuther ve ekibi, bu gerçeği eğitimler sırasında aldıkları geri bildirimlerle (işten izin almada zorluk, özel sektörde maddi kayıplar vb) harmanlayarak, sınıf temelli eğitimin süresini kısaltmayı amaçlayan Uzaktan Eğitim Programını (Home Study) geliştirmişlerdir. Uzaktan Eğitim Programı sayesinde, zaten tıp alanında temel eğitimi olan gruplara teorik bilginin büyük bir kısmının online erişim yolu ile internet üzerinden verilmesini sağlayarak, sınıf temelli eğitimin süresini kısaltmışlardır. Sonuçta sınıf temelli eğitimde daha çok pratik çalışmaların yapıldığı bir sistem ortaya çıkmıştır. Gerek katılımcının sınıf temelli eğitime teorik bilgiyi önceden alarak katılması, gerekse katılımcıyı ders sırasında tamamen dinlemeye ve öğrenmeye entegre edebilmek için pratik uygulamalara yönelik bilgilerin (manuel lenf drenajı ve bandaj tekniği uygulama sıraları vb.) yazılı olarak kurs öncesinde sunulması yapılan pratik uygulamaların ve konunun bir bütün olarak anlaşılabilirliğini artırmıştır.

ACOLS sertifikasyon kursları orijinal programa birebir bağlı kalınarak Türkiye’de verilecek ve Uzaktan Eğitim Programı Türkçe olarak katılımcılara sunulacaktır

Bu nedenle diyoruz ki; size kaliteli bir eğitim yanında, zamanınızı da geri kazandırmayı vadediyoruz.